Inhoud van de site

De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks onze inspanningen om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. Daskalidès kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Daskalidès behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Daskalidès nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

Intellectuele eigendom

De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Daskalidès. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van Daskalidès en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, beelden en teksten op de site van Daskalidès mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn eigendom van Daskalidès. Elk gebruik ervan is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Daskalidès.

The presence of hyperlinks on the Daskalidès site does not mean that Daskalidès exercises any control over these sites, nor that Daskalidès undertakes any liability whatsoever with regard to their contents or their existence.

Privacy

Indien u persoonsgegevens verstrekt, worden zij in de bestanden van de website owners opgenomen. De databank waarin uw gegevens worden opgenomen is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.